Danh sách nhà thuốc tại huyện Phúc Thọ

        Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại huyện Phúc Thọ hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.

        Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại huyện Phúc Thọ hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.
Bạn có thể mua các sản phẩm của công ty tại các nhà thuốc sau tại huyện Phúc Thọ hoặc liên lạc trực tiếp với công ty qua số điện thoại 1800.1044 (miễn cước) để được tư vấn cụ thể hơn.

Chú thích: BoniHappy – Ha, Bonismok – Sm, Bonioxy1 – O1, BoniKiddy – Ki, Bonidiabet – Di, Colickiddy – Col, Boniancol – Anl, Boniseal – Se, Bonigut – Gu, BoniMen – Me, Bonivein – Ve, Bonisleep  Sl, Unibrain – Br, Bôi da nhau thai lông cừu – E Bôi, Bonistar – St, Unidetox – De, Pedentex –Pe, BoniTeething – Te, Canxi – Ca, Bonihair – Hair, Shark Catilage – Shar, BoniBeauty – Be, BoniSnow-Sn, BoniBaio- Ba

Chú thích: BoniHappy – Ha, Bonismok – Sm, Bonioxy1 – O1, BoniKiddy – Ki, Bonidiabet – Di, Colickiddy – Col, Boniancol – Anl, Boniseal – Se, Bonigut – Gu, BoniMen – Me, Bonivein – Ve, Bonisleep  Sl, Unibrain – Br, Bôi da nhau thai lông cừu – E Bôi, Bonistar – St, Unidetox – De, Pedentex –Pe, BoniTeething – Te, Canxi – Ca, Bonihair – Hair, Shark Catilage – Shar, BoniBeauty – Be, BoniSnow-Sn, BoniBaio- Ba

 

PHÚC THỌ

Hằng Việt

cụm 6 thị trấn Phúc Thọ (sát chợ Gạch)

0364865140

tất cả trừ sn, be, ba

Trang Vinh

cụm 8 thị trấn Phúc Thọ (gần chợ Gạch)

0983326529

sm, di, anl

Phương Anh

Liên Hiệp

0328882416

sm, anl, ve

Nguyễn Thị Kiều

Cụm 8 TT Phúc Thọ

0963963612

tất cả trừ sn, be, ba

Long Nguyễn

Thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên

0974218986

sm, anl

Lộc Bình

Đường Lạc Trị, TT Phúc Thọ (đối diện cây xăng Gạch trên đường 32)

0989586001

tất cả

PHÚC THỌ

Hằng Việt

cụm 6 thị trấn Phúc Thọ (sát chợ Gạch)

0364865140

tất cả trừ sn, be, ba

Trang Vinh

cụm 8 thị trấn Phúc Thọ (gần chợ Gạch)

0983326529

sm, di, anl

Phương Anh

Liên Hiệp

0328882416

sm, anl, ve

Nguyễn Thị Kiều

Cụm 8 TT Phúc Thọ

0963963612

tất cả trừ sn, be, ba

Long Nguyễn

Thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên

0974218986

sm, anl

Lộc Bình

Đường Lạc Trị, TT Phúc Thọ (đối diện cây xăng Gạch trên đường 32)

0989586001

tất cả

PHÚC THỌ

Hằng Việt

cụm 6 thị trấn Phúc Thọ (sát chợ Gạch)

0364865140

tất cả trừ sn, be, ba

PHÚC THỌ

PHÚC THỌ

Hằng Việt

Hằng Việt

cụm 6 thị trấn Phúc Thọ (sát chợ Gạch)

0364865140

0364865140

tất cả trừ sn, be, ba

tất cả trừ sn, be, ba

Trang Vinh

cụm 8 thị trấn Phúc Thọ (gần chợ Gạch)

0983326529

sm, di, anl

Trang Vinh

Trang Vinh

cụm 8 thị trấn Phúc Thọ (gần chợ Gạch)

0983326529

0983326529

sm, di, anl

sm, di, anl

Phương Anh

Liên Hiệp

0328882416

sm, anl, ve

Phương Anh

Phương Anh

i was reading this

Liên Hiệp

0328882416

0328882416

sm, anl, ve

sm, anl, ve

Nguyễn Thị Kiều

Cụm 8 TT Phúc Thọ

0963963612

tất cả trừ sn, be, ba

Nguyễn Thị Kiều

Nguyễn Thị Kiều

Cụm 8 TT Phúc Thọ

0963963612

0963963612

tất cả trừ sn, be, ba

tất cả trừ sn, be, ba

Long Nguyễn

Thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên

0974218986

sm, anl

Long Nguyễn

Long Nguyễn

Thôn Bảo Lộc, Võng Xuyên

0974218986

0974218986

sm, anl

sm, anl

Lộc Bình

Đường Lạc Trị, TT Phúc Thọ (đối diện cây xăng Gạch trên đường 32)

0989586001

tất cả

Lộc Bình

Lộc Bình

Đường Lạc Trị, TT Phúc Thọ (đối diện cây xăng Gạch trên đường 32)

0989586001

0989586001

tất cả

tất cả

405.000

  Đặt hàng online

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Báo chí nói về chúng tôi

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
  Hotline: 1800 1044
  tích điểm nhân quà